Image

Projekt Doradztwa Energetycznego w Wielkopolsce

KONFERENCJA

20.11.2023

Hotel Andersia

Plac Andersa 3 Poznań

Konferencja organizowana przez WFOŚiGW w Poznaniu

Udział bezpłatny

UWAGA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ OD 10.11.2023. Liczba miejsc jest ograniczona. Każdy z Państwa otrzyma potwierdzenie udziału lub wpisanie na listę rezerwową. Potwierdzenie przyjdzie w ciągu 1 dnia roboczego na mail użyty przy rejestracji.

BRAK MIEJSC

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Tematy konferencji

Projekt „Doradztwo energetyczne” w ramach działań NFOŚiGW. Wczoraj, dziś i jutro.

Paweł Mirowski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW


Doradztwa energetyczne w Wielkopolsce


Dyrektywy unijne w świetle codziennych działań doradców energetycznych

Marcin Janiak, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Podsumowanie dokonań i kontynuacja projektu PHOENIX.

Sławomir Mazurek, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW

Wielkopolska Wschodnia – życie po węglu. Finansowanie doradców klimatycznych w gminach

Andrzej Muter, kierownik wydziału LIFE w NFOŚiGW

Dostępne instrumenty wsparcia efektywności energetycznej dla samorządu


Realizacja programu wsparcia doradztwa energetycznego – szkoła/firma


Realizacja programu wsparcia doradztwa energetycznego w Łęce Opatowskiej


Rola i przykłady działań energetyka gminnego

Program konferencji

Projekt Doradztwa energetycznego jako element wsparcia efektywności energetycznej.

Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW


Wizja funkcjonowania gminnego energetyka w Gminie Komorniki. Tomasz Stellmaszyk, zastępca wójta gminy Komorniki, Anna Jezierska-Kaczmarek, kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów.

Marcin Janiak, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Kontynuacja projektu Doradztwa Energetycznego FEnIKS 2021-2027. Marcin Janiak, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Magdalena Żelichowska, koordynator Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu

Projekt Doradztwa Energetycznego w Wielkopolsce – dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość

Magdalena Żelichowska, koordynator zespołu doradców energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu

Sławomir Mazurek, zastępca prezesa NFOŚiGW

Realizacja programu wsparcia doradztwa energetycznego w firmie Sklejka Orzechowo S.A.

Magdalena Rojewska, specjalista ds. rozwoju przedsiębiorstwa Sklejka Orzechowo S.A.

Realizacja programu wsparcia doradztwa energetycznego w gminie Łęka Opatowska.

Adam Kopis, wójt Gminy Łęka Opatowska

10:10-10:30

10:30-10:50

10:50-11:10

Przerwa kawowa

11:10-11:30

11:30-11:50

Adam Kopis, wójt gminy Łęka Opatowska

Wojciech Miszkin, prezes zarządu przedsiębiorstwa Sklejka Orzechowa S.A.

Przedstawiciel gminy Komorniki

11:50-12:10

12:10-12:30


Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Wdrażanie Strategii Neutralności Klimatycznej – Wielkopolska Wschodnia 2040 na przykładzie projektu LIFE After Coal Pl

Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

12:30-12:50

12:50-13:00

Podsumowanie konferencji

13:00-13:30

Lunch

Rejestracja uczestników

9:30-10:00

Powitanie gości i otwarcie konferencji

Jolanta Ratajczak, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Jolanta Ratajczak, prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu

10:00-10:10

Rejestracja

Icon

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Tomasz Czarnecki

t.czarnecki@abrys.pl

+48 539 549 451

Dominik Skurzok

d.skurzok@abrys.pl

+48 539 549 450

IconImage
Image